WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Asociācijas rekvizīti

BIEDRĪBA „EMDR LATVIJA”

Reģistrācijas numurs: 40008162457

Adrese: Stabu iela 35-8, Rīga, LV-1011, Latvija

Banka: AS „SWEDBANK”

Konta numurs: LV18HABA0551028916654

Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22