WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Sadarbības partneri

Mums ir prieks sadarboties ar:

Oliveru Šubbe (Oliver Schubbe):
www.traumatherapie.de
Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centru "Intellego":
www.intellego.lv