WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Normunds Legzdiņš
Profesija:
veselības psihologs;
Darbavieta:
privātprakse – Psiholoģisko traumu un smilšu spēles terapijas centrs, Rīgas Franču licejs;
Darba valodas:
latviešu, krievu;
Kontakti:
tālr.: + 371 26468830
e-pasts: norman.legzdins@gmail.com
www: www.smilsuspelesterapija.lv

Izglītība:

  • Institute for Trauma Therapy (Berlin), “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” apmācības programma (2016);
  • Rīgas Stradiņa universitāte, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa profesionālā kvalifikācija – veselības psihologs (2016);
  • Lithuanian Studies Center of practical Psychology in cooperation with International Association for Analytical Psychology, K.G.Junga analītiskās psihoterapijas ievadkurss (2012);
  • Latvijas Smilšu Spēles terapijas biedrības Lindes von Keiserlinkas Smilšu spēles terapija (2011);
  • Latvijas Universitāte, Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā (2002).