WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Natālija Morozova
Profesija:
sertificēta klīniskā psiholoģe, EMDR terapeite un smilšu spēles terapijas praktizētāja;
Darbavieta:
privātprakse;
Darba valodas:
latviešu, krievu;
Kontakti:
tālr.: + 371 22137882
e-pasts: nataalija.m@gmail.com
adrese: Brīvības iela 85, Rīga
www: www.tavaiizaugsmei.com

Izglītība:

  • "Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)/Desensibilizācija un Traumu pārstrāde ar acu kustībām". Institute for Trauma Therapy (Berlīne). O.Schubbe, J.Harlamova, M.Brice;
  • "Smilšu spēles terapijas metode". Lindes fon Keizerlinkas institūts". V. Šcerbakova (Latvija)
  • Psiholoģijas zinātņu maģistra grāds (klīniskā psihologa kvalifikācija). Latvijas Universitāte. Mg. psych. LU dipl. PDE nr.7121;
  • "Krīzes intervence, pilnveides līmenis”. Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes" (Latvija);
  • "Krīzes intervence, pamatlīmenis”. Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” (Latvija);