WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapijas asociācija

Natālija Breitberga
Profesija:
konsultatīvā psiholoģe, psihoterapijas speciāliste;
Darbavieta:
privātprakse;
Darba valodas:
latviešu, krievu;
Kontakti:
tālr.: +371 29432481
e-pasts: natalija@psihoterapeite.lv
www: www.psihoterapeite.lv

Izglītība:

  • Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, bakalaura un maģistra grāds psiholoģijā (2000.gads);
  • Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Viļņa, Lietuva), bāzes un profesionālā līmeņa apmācību programma eksistenciālajā psihoterapijā. Psihoterapeita kvalifikācija (2004.gads);
  • Institute for Trauma Therapy (Berlin), apmācību programma psihoemocionālo traumu psihoterapijā – “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR). Bāzes un profesionālā līmeņa sertifikāts (2009.gads);
  • The iEFT Centre (London, UK), EFT apmācību programma (Level 1, 2) – „Emotional Freedom Techniques” (EFT). EFT praktiķa sertifikāts (2010.gads);
  • The EFT Training Academy (London, UK), EFT apmācību programma (Level 3) – „Emotional Freedom Techniques” (EFT). EFT Advanced practitioner certificate (2011.gads);
  • EMDR EUROPE Approved Training (Dolores Mosquera), "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" (2023.-2024.gads).