WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Lubova Kuderko
Profesija:
klīniskā psiholoģe, krīzes konsultante, psihologs–pārraugs (supervizore) konsultatīvās psiholoģijas jomā;
Darbavieta:
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs Psiholoģiskā atbalsta nodaļa;
Psihologa privātprakse.
Darba valodas:
latviešu, krievu;
Kontakti:
tālr.: + 371 29553876
e-pasts: kuderko_lubova@inbox.lv

Izglītība:

  • Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (2007);
  • Humanistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūts (HEPI), apmācību programma „Krīžu pārvarēšana”(2016);
  • Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs “Intellego”(Rīga),Institutefor Trauma Therapy (Berlīne, Vācija), “EyeMovementDesensitizationandReprocessing (EMDR)” apmācības programma (2017).