WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapijas asociācija

Ļubova Kuderko
Profesija:
klīniskā psiholoģe, krīzes konsultante, psihologs–pārraugs (supervizore)
Darbavieta:
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs Psiholoģiskā atbalsta nodaļa;
Psihologa privātprakse.
Darba valodas:
latviešu, krievu;
Kontakti:
tālr.: + 371 29553876
e-pasts: lubova.kuderko@gmail.com

Izglītība:

  • Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (2007);
  • Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūts (HEPI), apmācību programma „Krīžu pārvarēšana” (2016);
  • Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs “Intellego”(Rīga), Institute for Trauma Therapy (Berlīne, Vācija), “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” apmācības programma (2017).