WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapijas asociācija

Līga Bernāte
Profesija:
klīniskā psiholoģe, psihoterapeite;
Darbavieta:
privātprakse, Ģimeņu psiholoģijas centrs Līna;
Darba valodas:
latviešu;
Kontakti:
tālr.: + 371 26337839
e-pasts: liga.bernate@gmail.com
adrese: E.Smiļģa iela 2A, Rīga

Izglītība:

  • Smilšu spēļu terapijas metode;
  • Institute for Trauma Therapy (Berlin), “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” apmācības programma (2011);
  • Baltijas Psihoorganiskās analīzes institūts;
  • Latvijas Universitāte, Maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija.