WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Kontakti

Saņemt sīkāku informāciju par EMDR metodi, EMDR specialistiem, EMDR apmacībām Jūs varat, rakstot uz e-adresi emdrlatvija@gmail.com vai sazinoties ar "EMDR Latvija" valdi:

„EMDR Latvija” valde:

Marina Brice, valdes priekšsēdētāja
tālr. +371 29178383, marinabrice.lv@gmail.com
Jeļena Harlamova, valdes locekle
tālr. +371 29129215, harlamova.jelena@gmail.com
Marija Ābeltiņa, valdes locekle
tālr. +371 29231856, marija.abeltina@gmail.com