WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Kontakti

Saņemt sīkāku informāciju par EMDR metodi, EMDR specialistiem, EMDR apmacībām Jūs varat, rakstot uz e-adresi emdrlatvija@gmail.com vai sazinoties ar "EMDR Latvija" valdi:

„EMDR Latvija” valde:

Marina Sokola-Nazarenko, valdes priekšsēdētāja
tālr. +371 29823410, marina.sokola.nazarenko@gmail.com
Daiga Zadināne, valdes locekle
tālr. +371 28385613, zadinane.daiga@gmail.com
Ieva Salmane-Kuļikovska, valdes locekle
tālr. +371 29277800, ieva.salmanekulikovska@gmail.com