WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Jautrīte Puisīte
Profesija:
psihologs;
Darbavieta:
Iekšlietu ministrijas sporta un veselības centrs;
Psihologs – lektors, privātpraksē Rīgā
Darba valodas:
latviešu, krievu;
Kontakti:
tālr.: + 371 29204763
e-pasts: jautrite.puisite@gmail.com

Izglītība:

  • Institute for Trauma Therapy (Berlin, Vācija), “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” apmācības programma (2017);
  • Biedrība “Skalbes”, Krīzes intervences apmācības, (2006);
  • RPIVA un BPMA, Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (2010).