WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapijas asociācija

Olivers Šube "Traumu psihoterapija ar EMDR"

Klajā nākusi Berlīnes Traumu psihoterapijas institūta dibinātāja Olivera Šubes rokasgrāmata, kurā atradīsiet gan izvērstu EMDR metodes zinātniski teorētisko pamatojumu, gan plašu psihoterapeitu praktiskās pieredzes apkopojumu. Psihologa, uzvedības un ģimenes psihoterapeita O. Šubes grāmata ieteicama visiem, kas interesējas par psihotraumatoloģiju un traumu izpēti mūsdienās, par traumu terapijas metodēm un to iedarbību. Grāmatā atrodamie darba materiāli – protokoli, padomi psihoterapijas sesijas plānošanā, organizēšanā, vadīšanā un novērtēšanā, grupu un individuālie vingrinājumi, diagnostikas testi, kā arī gaismas stara, drošās vietas, seifa, 5-4-3-2-1 un 1-2-3-4-5 metožu apraksti – noderēs ikviena radoša psihoterapeita darbā.