WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Inese Elsiņa
Profesija:
psiholoģe;
Darbavieta:
privātprakse;
Darba valodas:
latviešu;
Kontakti:
tālr.: + 371 26451980
e-pasts: inese@ineseelsina.lv
www.ineseelsina.lv
adrese: Brīvības 197, Rīga

Izglītība:

  • Smilšu spēļu terapija (apmācībā kopš 2016.g.);
  • Institute for Trauma Therapy (Berlīne, Vācija), “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” apmācības programma (2016);
  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (2015);
  • Maģistra grāds Komunikācijas zinātnē (2006);
  • Bakalaura grāds Vācu filoloģijā (2004).