WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Iestāšanās „EMDR Latvija”

Esam priecīgi par Jūsu vēlmi iestāties mūsu asociācijā, lai kopīgiem spēkiem darbotos EMDR terapijas attīstības labā Latvijā.

Pirms iestāšanās „EMDR Latvija” lūdzam iepazīties ar mūsu statūtiem un ētikas kodeksu.

Par jaunu biedru uzņemšanu ir tiesīga lemt valde, kas Jūsu iestāšanās iesniegumu izskatīs tuvākajā valdes sēdē pēc tā saņemšanas.

Ja valde uzskatīs par nepieciešamu, pirms lēmuma pieņemšanas Jūs tiksiet uzaicināts uz atsevišķu tikšanos.

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu nosūtiet valdei elektroniski uz e-pasta adresi: emdrlatvija@gmail.com

Pēc valdes apstiprinājuma saņemšanas par uzņemšanu biedrībā pretendents maksā vienreizēju iestāšanās maksu, pārskaitot to uz biedrības kontu (skat. Rekvizīti). Saskaņā ar Valdes lēmumu (valdes sēdes protokols Nr. 2013/3 no 02.12.2013.) vienreizēja iestāšanās maksa sastāda 10,00 (Desmit) eiro.

Iestāšanās iesniegums: