WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

Par asociāciju

Biedrība „EMDR Latvija” ir profesionāla EMDR terapeitu asociācija.

Asociācijas biedri ir speciālisti, kuriem ir izglītība psihoterapijā (psihoterapeiti, ārsti, klīniskie psihologi, sociālie darbinieki) un kuri ir izgājuši pilnu EMDR mācību kursu atbilstoši EMDR Europe un EMDR International Association standartiem.

„EMDR Latvija” darbības mērķi:

  • uzturēt Latvijā augstus EMDR kvalitātes standartus atbilstoši EMDR Europe un EMDR International Association standartiem;
  • veicināt EMDR metodes ieviešanu un attīstību Latvijā, t.sk. organizējot EMDR mācības;
  • popularizēt sabiedrībā EMDR metodi, sekmējot tās atpazīstamību un pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

„EMDR Latvija” valde:

Marina Brice, valdes priekšsēdētāja
tālr. +371 29178383, marinabrice.lv@gmail.com
Jeļena Harlamova, valdes locekle
tālr. +371 29129215, jelena@intellego.lv
Marija Ābeltiņa, valdes locekle
tālr. +371 29231856, marija.abeltina@gmail.com