WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapeitu asociācija

EMDR apmācības kurss

EMDR metodes apmācības kurss


Ko Jūs iegūsiet?

Sertificētu darba instrumentu, kas būtiski vairos jūsu darba efektivitāti. Šī metode tiek efektīvi izmantota visā pasaulē, lai palīdzētu plašai klientu un pacientu grupai. Pētījumos (tostarp randomizēti kontrolētos) noskaidrots, ka EMDR ir efektīva darbā ne tikai ar traumatisku pieredzi, bet arī ar tādiem bieži sastopamiem stāvokļiem kā trauksme, fobijas, panikas lēkmes, veģetatīva distonija, depresija, kas attīstījusies traumatiskas pieredzes rezultātā, ieilgušas sēras, hiperaktivitāte, atkarības simptomu mazināšana, migrēnas, hroniskas sāpes, nogurums, personības traucējumi u.t.t. Ar pētījumu rezultātiem varat iepazīties šeit: www.emdr.com/clinical-applications/


Kursa dalībnieki

EMDR metodes apmācības kursu var apmeklēt: psihoterapeiti, psihologi, psihiatri, kā arī neirologi ar papildus izglītību psihoterapijā vai psiholoģijā, kas ļauj tiem veikt psiholoģisku un/vai psihoterapeitisku darbu ar cilvēkiem, kuriem ir traumatiska pieredze.


Norises datumi

I MODULIS
II MODULIS
III MODULIS

Izglītības kursa cena

Izglītības kursa apjoms 40 stundas. Cenā iekļautas visas 3 daļas, tulkošana latviešu valodā 3.semināra laikā, mācību materiāli un kafijas pauzes.

Cena: 575 EUR


Semināru kursa cena, ja apmaksa tiek veikta par katru daļu atsevišķi:

Semināru kursa daļa Cena Atlaide biedriem no biedrībām un asociācijām, ar kurām noslēgta vienošanās *
I МODULIS 180 EUR 25 EUR no kopējās kursa cenas
II МODULIS 180 EUR
III МODULIS 230 EUR

Reģistrācija

Reģistrēties ir iespējams tikai visam EMDR metodes izglītības kursam kopumā, nevis atsevišķiem semināriem. Reģistrācija ir derīga tikai tad, ja jums ir EMDR metodes apgūšanai nepieciešamā kvalifikācija: klīniskais psihologs, psihoterapeits ar vai bez ārsta pamatizglītības, psihiatrs, bērnu psihiatrs, neirologs ar papildus izglītību psihoterapijā, mākslu terapeits ar papildus izglītību psihoterapijā vai cita veida papildus izglītību, kas dod tiesības strādāt ar klientiem/pacientiem ar traumatisku pieredzi vai klientiem/pacientiem krīzes situācijās. Organizatori patur tiesības pieprasīt uzrādīt iegūtās izglītības dokumentu oriģinālus.

Reģistrācija tiek pabeigta tad, kad ir debetā apmaksāts viss EMDR izglītības kurss vai kursa pirmā daļa vismaz 14 dienas pirms semināra sākuma.


Dalības atcelšanas nosacījumi

Pastāv iespēja atcelt dalību tikai pirms pirmā semināra.

Atceļot dalību 30 dienas pirms pirmā semināra netiek atgriezta 50 EUR administrēšanas maksa. 29 līdz 20 dienas pirms semināra netiek atgriezta dalības maksa 50% apmērā. Mazāk kā 20 dienas pirms semināra jebkādas veiktās iemaksas netiek atgrieztas.

Ja atceļat dalību, tad jūsu vietu grupā (tikai pirms pirmā semināra) bez papildus maksas var ieņemt kāds cits kolēģis, kura kvalifikācija atbilst reģistrācijas nosacījumiem. Saskaņā ar dalības līgumu, pārtraucot dalību apmācībā pēc pirmā vai otrā semināra, jums ir jāapmaksā pilna mācību maksa.

Organizatori patur tiesības pasniedzēja slimības gadījumā vai nepietiekama dalībnieku skaita gadījumā pārcelt jeb mainīt apmācību kursa norises datumus divas līdz trīs nedēļas pirms noteiktā norises datuma.


Kavēts apmeklējums mācību laikā un iespējas to aizstāt

Ja dalībnieks kavē vienu mācību dienu un vairāk, jeb vairāk kā 6 stundas no mācībām, tad dalībniekiem ir iespēja kavējumu aizstāt, apmeklējot bez maksas iztrūkstošo semināru nākamajā rīkotajā kursā.

Ja dalībnieks mācību laikā kavē 1- 5 stundas jeb mazāk kā vienu mācību dienu, tad viņam ir iespēja kavējumu aizstāt, iesniedzot rakstu darbu 5 lpp. apjomā par doto tematu.

Kā arī, ja dalībnieks kavē otrajā kursa modulī vairāk kā 6 stundas no mācībām, tad dalībniekam ir iespēja vienoties ar pasniedzējiem par individuālām supervīzijām. Supervīziju apjomu un papildus samaksu nosaka pasniedzēji.


Informācija par organizatoriem

Organizators: Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs “Intellego”

Rīga, Brīvības 39a – 18, LV-1010
tel.: +371 26245747
e-pasta adrese: info@intellego.lv, emdrlatvija@gmail.com

Rekvizīti dalības apmaksai:

SIA “Intellego”
Reģ.Nr.40103272530
Konta Nr. LV44HABA0551027649948

Sadarbībā ar: „Institut für Traumatherapie”,
Carmerstraße 10, 10623, Berlin, Vācija


Katrs semināra dalībnieks saņems dāvanā Olivera Šubes grāmatu “Traumu psihoterapija ar EMDR”Klajā nākusi Berlīnes Traumu psihoterapijas institūta dibinātāja Olivera Šubes rokasgrāmata, kurā atradīsiet gan izvērstu EMDR metodes zinātniski teorētisko pamatojumu, gan plašu psihoterapeitu praktiskās pieredzes apkopojumu. Psihologa, uzvedības un ģimenes psihoterapeita O. Šubes grāmata ieteicama visiem, kas interesējas par psihotraumatoloģiju un traumu izpēti mūsdienās, par traumu terapijas metodēm un to iedarbību.


Kur saņemt atsauksmes par šo semināru kursu?

Atsauksmes jūs varat saņemt pie sertificētiem EMDR terapeitiem, kas pabeiguši šo izglītības kursu. http://emdr.lv/emdr-terapeiti


Kursa pasniedzējiOlivers Šube (Oliver Schubbe) - dzimis 1962. gadā, diplomēts psihologs, psihoterapeits, kognitīvi biheiviorālās terapijas psihoterapeits, ģimenes psihoterapeits, mācījies pie Virdžīnijas Satīras (Virginia Satir), pirmais sertificētais breinspotinga (Brainspotting) 1. un 2. daļas treneris Eiropā, EMDRmetodi apguvis pie Frensīnas Šapiro (Francine Shapiro) un breinspotingu pie Deivida Grenda (DavidGrand), biedrības EMDRIA Deutschland e.V.dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, starptautiskās EMDR treneru organizācijas (NOET) dibināšanas iniciators, kā arī Psihotraumatoloģijas, traumu terapijas un vardarbības pētniecības biedrības (GPTG) dibinātājs.

Kopš 1990. gada O. Šube vada Berlīnes Traumu psihoterapijas institūtu, kura ekspertu komanda mācību programmā “Traumu terapija ar EMDR” un “Speciālā traumu psihoterapija” ir apmācījusi vairāk kā 3000 psihoterapeitu Vācijā, Austrijā, Turcijā, Grieķijā un Latvijā.
Marina Brice - klīniskā psiholoģe, sertificēta psihoterapeite kognitīvi-biheiviorālajā terapijā. Vairāk nekā desmit gadu darba pieredze par klīnisku psiholoģi sociālajā dienestā, sniedzot psiholoģisku palīdzību krīzē nonākušiem, veicot sociālā dienesta un bāriņtiesas klientu psiholoģiskās izpētes, kā arī sniedzot sociālu rehabilitāciju bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības. Patlaban pasniedz universitātē un strādā Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas centrā “Intellego”.

Marina ir doktora grāda pretendente klīniskajā psiholoģijā Latvijas Universitātē. Viņas zinātniskās intereses ir saistītas ar pēctraumas stresa traucējumiem (PTST) un to mazināšanas iespēju izpēti.

2009.gadā Marina apguva EMDR metodi, no 2014. gada vada EMDR apmācības seminārus Latvijas kolēģiem sadarbībā ar Jeļenu Harlamovu un Oliveru Šubi. Kopš 2015.gada ir Latvijas EMDR terapeitu asociācijas priekšsēdētāja.
Jeļena Harlamova - Jeļenai ir doktora grāds klīniskajā psiholoģijā. Viņa ir sertificēta KBT psihoterapeite, sertificēta EMDR speciāliste, Latvijas Psihologu biedrības Padomes supervizore, EMDR terapeitu asociācijas valdes locekle. Kopš 2000.gada Jeļena strādā par klīnisko psihologu Neiroloģijas un Neiroķirurģijas klīnikā RAKUS stacionārā „Gaiļezers”. Patlaban viņa strādā arī Psiholoģijas un KBT centra Intellego, pasniedz Rīgas Stradiņa universitātē “Krīzes un trauma psiholoģiju” un “Neiropsiholoģiju”.

Jeļenas zinātniskās un praktiskās intereses ir saistītas ar palīdzību pieaugušiem cilvēkiem, kas pārcietuši psihiskās traumas un cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijās, kā arī ar jautājumiem, kas saistīti ar smadzeņu patoloģisku novecošanu un neiropsiholoģisko izpēti.

Jeļena apguva EMDR metodi 2009.gadā, no 2014. gada viņa vada EMDR apmācības seminārus Latvijas kolēģiem sadarbībā ar Marinu Brici un Oliveru Šubi.