WWW.EMDR.LV

EMDR Latvija

profesionāla EMDR terapijas asociācija

Biedra Nauda

Saskaņā ar biedrības "EMDR Latvija" statūtiem biedrības īstenie un atbalsta biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, pārskaitot to uz biedrības kontu (skat. Rekvizīti). Saskaņā ar valdes lēmumu (valdes sēdes protokols Nr. 1/12/2023 no 27.12.2023.) biedra nauda ir 15,00 (Piecpadsmit) eiro.